fortepiano s.r.o. implements a project co-financed by the European Union.
Number of project: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016789

Společnost je příjemcem podpory z EU v rámci projektu Marketing-FORTEPIANOS a číslem č.
01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016789.

Back to previous page